Mari sama-sama kita sebut syahadah

Jumaat, Julai 15, 2011

PROSES PENGKLONAN MANUSIA, SATU PANDANGAN.

Ada orang kata, sekolah adalah satu sistem mengklon manusia. Tuan MSK menyatakan begitu. Dan ianya adalah benar dari segi konteks negara Malaysia. Klon kearah menuhankan umno, mengagamakan Melayu. Tiada umno, tidak boleh makan, tiada umno tidak boleh minum, Melayu adalah agama kepada orang Melayu, Melayu adalah bangsa mengatasi bangsa lain di Tanah Melayu dan Melayu adalah agama lebih tinggi dari Islam. Doktrin gila yang dibuat umno untuk mengklon manusia di Tanah Melayu menuhankan umno.

Namun, apakah pula yang dimaksudkan dengan manusia yang tidak lut untuk diklon. Apa yang akan terjadi kepada manusia yang tidak mahu diklonkan? Beliau menjadi manusia apa? Berfikir dengan menggunakan akal apa? Merujuk berfikir berdasarkan kepada apa?

Ada insan menyebut beliau akan berfikir dengan akal yang telah belajar dalam sekolah alam dunia. Belajar sesuatu dari apa yang terkandung dan terhidup didalam alam dunia ini. Merujuk akal berdasarkan pengalaman hidup di dunia. Apa yang terkeluar dan tidak ternyata didalam dunia kehidupan ini, maka akalnya tidak akan terajar. Atau lebih kurang menjadi kurang ajar.

Belajar mengenal kehidupan, dengan melihat kehidupan, di dalam daerah benua yang berlaian, yang menyasarkan sejarah hidup seseorang insan, baik atau buruk, adil atau tidak adil, berdasarkan semata-mata dengan apa yang dinampak oleh 5 pancaindera manusia, adakah akan menjadikan akal fikiran itu boleh berfikir hanya berlandaskan apa yang dilihat dan dirasai oleh 5 pancaindera itu?

Membentuk sesuatu akal kepada terjurus kepada sesuatu, melalui pembacaan buku, yang juga berlandaskan oleh akal manusia semata-mata, menggunakan deria 5 sebagai rujukan mutlak sesuatu rumusan, adakah akan menjadikan akal itu sungguh superior sehingga boleh membentuk akal yang mengatasi doktrin-doktrin istilah agamawan?

Jika boleh, bermaksud, kehidupan manusia di muka bumi ini adalah bukanlah berlandaskan kepada satu manefistasi hidup mencari Tuhan, tetapi hidup yang berlandaskan mencari akal yang memang terkandung di atas kepala setiap manusia? Hidup menuhankan akal. Akal itu adalah Tuhan dan Agama itu adalah akal? Tidakkah ianya juga adalah sebuah proses pengklonan menjadi hamba kepada akal yang memang sudah terwujud diatas kepala kita masing-masing?

Kesimpulannya, pengklonan sesuatu insan menjadi klon yang bagaimana rupa, adalah sebenarnya sebuah satu sistem kehidupan yang tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan itu sendiri. Cumanya,bagaimanakah cara dan rupa pengklonan itu, dan ke arah mana klon itu akan terjurus, adakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Mengklon manusia ke arah mana dan melalui sumber apa? Itu yang sebenarnya yang perlu dirungkaikan. Bukannya menghapuskan sistem pengklonan itu, jika bermaksud sebutan 'klon' itu adalah pembentukan fikiran manusia.

Siapa yang beri kita akal? Bolehkah kita buktikan akal itu wujud? Yang kita nampak adalah segumpal daging bernama otak, tetapi mana akalnya? Terfikir, berfikir, buktikan kita sedang berfikir. Nampak tidak wujudnya segumpal daging yang namanya fikir? Fikir berdasarkan apa? Apa itu baik? Apa itu buruk? Apa itu moral? Berdasarkan apa moral itu dipishakan satu garisan lurus bernama sempadan baik-buruk?

Apa yang perlu dicari adalah sumber rujukan mengklonkan sesuatu. Kita perlu cari sumber rujukan berfikir. Berfikir berdasarkan alam? Alam yang apa? Ada tidak alam ini buruk? Ada tidak alam ini baik? Ada tidak alam ini neutral? Kenapa akal kita menyebut pH 7 adalah neutral dan pH 1 adalah asidik? Siapa wujudkan asid itu? Siapa yang wujudkan alkali? Siapa yang wujudkan Neutral?

Sudah jumpa belum, siapa yang menciptakan siapa? Jika sudah jumpa, berdasarkan rujukan dan akal fikiran apa yang boleh kita simpulkan tentang perjumpaan itu?

Kome fikirlah dengan fikiran yang lebih luas, bukan hanya berdasar kepada akal kita yang kecik ini........

0 ulasan: